Bitcoin Er Harde Penger
Bitcoin Er Harde Penger

Bitcoin Er Harde Penger

Bitcoin er harde penger: Et frivillig alternativ til tvang

Høsten 2008 holdt deler av det internasjonale finansmarkedet på å kollapse etter en enorm gjeldsboble forårsaket av det tradisjonelle bank- og finanssystemet. Omtrent på samme tidspunkt som det tradisjonelle systemet brukte skattebetalernes penger på å kjøpe finansforetakene fri fra deres egen hensynsløshet – holder en mystisk skikkelse under pseudonymet Satoshi Nakamoto på å utvikle et pengesystem som skal revolusjonere måten penger fungerer på.

Den 3. januar, 2009 skrus Bitcoin-nettverket på – og over ti år senere fortsetter nettverket å operere sømløst tross gjentatte erklæringer om at Bitcoin-boblen har sprukket. På tross av alle medieoppslag, er det stadig flere som fatter interesse for Bitcoin som fenomen - og nettverket er sterkere enn noen gang før. Hvorfor eksisterer Bitcoin fremdeles? Og hvorfor kommer Bitcoin tilbake hver gang «boblen» sprekker?

Et nødvendig utgangspunkt for å forstå Bitcoin - er å forstå det som penger, og skal vi forstå Bitcoin som penger - må vi forstå hva penger er for noe.

I denne boken gir forfatteren en grunnleggende introduksjon til hva penger er, hvilke funksjoner penger har, og et kort innblikk i pengenes evolusjon. Ved å kategorisere Bitcoin som penger vil mange av diskusjonene rundt Bitcoin også bli tydeligere for deg som leser. Du vil få et innblikk i hva Bitcoin er - og hvilke problemer det kan bidra til å løse.

«Bitcoin er harde penger» er en introduksjonsbok til deg som har fattet interesse for Bitcoin, og som er klar for en videre reise ned i kaninhullet. Utover å forklare hva Bitcoin er, vil du som leser få et innblikk i de ideologiske idéene som Bitcoin bygger på. I en verden som preges av rekordhøy inflasjon og innskrenking av personlig frihet – har behovet for et frivillig alternativ aldri vært tydeligere.

Vi ønsker deg en god reise.

Product Specifications

Author:Martin Schanche-Olsen
Language:Norwegian
Price:5.99 EUR

Related products

Konsensus Network Logo
© 2023 Konsensus Network
Pressing Bitcoin matters.

About

Read

Publishing

Follow

Just launched! Say goodbye to fiat panties - check out Panties 4 Bitcoin